תכניות הרדיו "חכמים בלילה" עם יהודה בארקן ז"ל

"חכמים בלילה" – פרשת מקץ (אור לכ"ג כסלו ה'תשע"ה)

"חכמים בלילה" – פרשת וישב (אור לט"ז כסלו ה'תשע"ה)

"חכמים בלילה" – פרשת וישלח (אור לט' כסלו ה'תשע"ה)

"חכמים בלילה" – פרשת ויצא (אור לב' כסלו ה'תשע"ה)

"חכמים בלילה" – פרשת תולדות (אור לכ"ד חשוון ה'תשע"ה)

"חכמים בלילה" – פרשיות ניצבים-וילך (אור לי"ט אלול ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת כי תבוא (אור לי"ג אלול ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת כי תצא (אור לו' אלול ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ואתחנן (אור לי' אב ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת דברים (אור לג' אב ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת מסעי (אור לכ"ה תמוז ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת מטות (אור לי"ח תמוז ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת פינחס (אור לי"א תמוז ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת חוקת (אור לכ"ז סיוון ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת קורח (אור לכ' סיוון ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת שלח (אור לי"ג סיוון ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת נשא (אור לכ"ח אייר ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת במדבר (אור לכ"א אייר ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת בחוקותי (אור לי"ד אייר ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת בהר (אור לז' אייר ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת אמור (אור לל' ניסן ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת קדושים (אור לכ"ג ניסן ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת אחרי מות (אור לט' ניסן ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת מצורע (אור לב' ניסן ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת תזריע (אור לכ"ד אדר ב' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת שמיני (אור לי"ז אדר ב' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ויקרא (אור לג' אדר ב' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת פקודי (אור לכ"ו אדר א' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ויקהל (אור לי"ט אדר א' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת כי תשא (אור לי"ב אדר א' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת תצווה (אור לה' אדר א' ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת תרומה (אור לכ"ח שבט ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת משפטים (אור לכ"א שבט ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת יתרו (אור לי"ד שבט ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת בשלח (אור לז' שבט ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת בא (אור לכ"ט טבת ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת וארא (אור לכ"ב טבת ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת שמות (אור לט"ו טבת ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ויחי (אור לח' טבת ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ויגש (אור לא' טבת ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת מקץ (אור לכ"ד כסלו ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת וישב (אור לי"ז כסלו ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת וישלח (אור לי' כסלו ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת ויצא (אור לג' כסלו ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת תולדות (אור לכ"ו חשוון ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת וירא (אור לי"ב חשוון ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – פרשת נח (אור לכ"ח תשרי ה'תשע"ד)

"חכמים בלילה" – ערב חג הסוכות (אור לי"ד תשרי ה'תשע"ג)

"חכמים בלילה" – פרשת האזינו (אור לכ"ט אלול ה'תשע"ג)

"חכמים בלילה" – פרשיות ניצבים-וילך (אור לכ"ב אלול ה'תשע"ג)

"חכמים בלילה" – פרשת כי תבוא (אור לט"ו אלול ה'תשע"ג)