חבר של חסד

"חבר של חסד" הוא שמו של מפעל החסד והצדקה שיזם, ייסד וניהל יהודה בארקן ז"ל בחייו.

יהודה היה אוסף תרומות קטנות בסיום הופעותיו, בהן היה קונה מזון מוכן ומחלק אותו באופן אישי לאנשים מבוגרים בודדים ונזקקים.

יהודה היה אוסף שמות לתפילה לישועה בכל מיני תחומים שאנשים הזדקקו להם, והיה מבקש מאותם נזקקים לברך מכל הלב את התורמים.

בכל שבוע יהודה היה נוסע למסע של חסד בו היה קונה בעצמו מזון מוכן על מנת לחלקו באופן אישי למספר משפחות נזקקות.

תמונה מרגשת של יהודה מאחת הפעמים שחילק מזון מוכן לאנשים מבוגרים נזקקים:

כרטיס החסד של יהודה – צד קדמי:

כרטיס החסד של יהודה – צד אחורי: